background-header

Angrerett

Siden dette i alle tilfeller er produkter som er skreddersydde i henhold til kundens spesifikasjoner, kan kunden ikke benytte angreretten ved å returnere produktene innen 7 dager.

Ved levering av produkter:
Ved kjøp av produkter har forbrukeren muligheten til å oppløse avtalen uten å oppgi grunner i løpet av 14 dager.
Denne refleksjonsperioden starter dagen etter mottak av produktet av forbrukeren eller en representant utpekt på forhånd av forbrukeren og gjort kjent for gründeren.
I avkjølingsperioden vil forbrukeren håndtere produktet og emballasjen forsiktig.
Han vil bare pakke ut eller bruke produktet i den grad det er nødvendig for å vurdere om han ønsker å beholde produktet.
Hvis han benytter seg av angreretten, returnerer han produktet med alt tilbehør som følger med og - hvis det er rimelig mulig - i original stand og emballasje til entreprenøren, i samsvar med rimelige og klare instruksjoner gitt av entreprenøren.

Når du tilbyr tjenester:
Ved levering av tjenester har forbrukeren muligheten til å oppløse avtalen uten å oppgi grunner i minst fjorten dager, som begynner på dagen for inngåelse av avtalen.
For å gjøre bruk av sin angrerett, vil forbrukeren følge de rimelige og klare instruksjonene gitt av entreprenøren med tilbudet og/eller senest ved levering.

KOSTNADER I TILFELL AV TILBAKEHOLDELSE

Hvis forbrukeren benytter seg av angreretten, vil returkostnadene maksimalt stå for hans konto.
Hvis forbrukeren har betalt et beløp, refunderer gründeren dette beløpet så snart som mulig, men senest 30 dager etter retur eller uttak.

EKSKLUSJON TILGJENGELSESRETT

Gründeren kan ekskludere forbrukerens angrerett i den utstrekning som er angitt i nr. 2 og 3.
Utelukkelsen av angreretten gjelder bare hvis entreprenøren har angitt dette klart i tilbudet, i det minste i tide til inngåelse av avtalen.
Utelukkelse av angreretten er bare mulig for produkter:
som er etablert av gründeren i samsvar med forbrukerens spesifikasjoner;
som er tydelig personlige;
som av sin natur ikke kan returneres;
som kan ødelegge eller eldes raskt;
hvis pris er utsatt for svingninger i finansmarkedet som gründeren ikke har innflytelse på;
for løse aviser og blader;
for lyd- og videoopptak og dataprogramvare som forbrukeren har brutt seglet.
Utelukkelse av angreretten er bare mulig for tjenester:
knyttet til overnatting, transport, restaurantvirksomhet eller fritidsaktiviteter som skal utføres på en bestemt dato eller i en bestemt periode;
hvis levering har startet med uttrykkelig samtykke fra forbrukeren før avkjølingstiden er utløpt;
angående spill og lotterier.

Siden dette i alle tilfeller er produkter som er skreddersydde i henhold til kundens spesifikasjoner, kan kunden ikke benytte angreretten ved å returnere produktene innen 14 dager.

Kontakt

Kontakt oss for å bli kjent med Lampengrossier -spesialistene, vi hjelper deg gjerne videre!
Kontakt oss