background-header

Právo na odstoupení

Protože se ve všech případech jedná o výrobky, které jsou vyráběny na zakázku podle specifikací zákazníka, nemůže zákazník uplatnit právo na vrácení zboží vrácením produktů do 7 dnů.

Při dodání produktů:
Při nákupu produktů má spotřebitel možnost odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodů během 14 dnů.
Tato lhůta na rozmyšlenou začíná dnem následujícím po obdržení výrobku spotřebitelem nebo zástupcem předem určeným spotřebitelem a oznámeným podnikateli.
Během období na rozmyšlenou bude spotřebitel s výrobkem a obalem zacházet opatrně.
Výrobek vybalí nebo použije pouze v rozsahu nezbytném k posouzení, zda si přeje výrobek ponechat.
Využije -li svého práva na odstoupení, vrátí výrobek s veškerým dodaným příslušenstvím a - je -li to přiměřeně možné - v původním stavu a obalu podnikateli v souladu s přiměřenými a jasnými pokyny poskytnutými podnikatelem.

Při poskytování služeb:
Při poskytování služeb má spotřebitel možnost odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodů po dobu nejméně čtrnácti dnů, počínaje dnem uzavření smlouvy.
Aby spotřebitel využil svého práva na odstoupení od smlouvy, bude se řídit přiměřenými a jasnými pokyny poskytnutými podnikatelem s nabídkou a/nebo nejpozději při dodání.

NÁKLADY V PŘÍPADĚ VÝBĚRU

Pokud spotřebitel využije svého práva na odstoupení od smlouvy, náklady na vrácení budou nejvýše na jeho účet.
Pokud spotřebitel zaplatil částku, vrátí podnikatel tuto částku co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů po vrácení nebo výběru.

VYLOUČENÍ PRÁVO NA ODSTOUPENÍ

Podnikatel může vyloučit právo spotřebitele odstoupit od smlouvy, pokud je to stanoveno v odstavcích 2 a 3.
Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy platí pouze v případě, že to podnikatel jasně uvedl v nabídce, alespoň včas k uzavření smlouvy.
Vyloučení práva na odstoupení je možné pouze u produktů:
které byly stanoveny podnikatelem v souladu se specifikacemi spotřebitele;
které jsou zjevně osobní povahy;
které ze své podstaty nelze vrátit;
které se mohou rychle zkazit nebo stárnout;
jehož cena podléhá výkyvům na finančním trhu, na které nemá podnikatel žádný vliv;
pro volné noviny a časopisy;
u zvukových a obrazových záznamů a počítačového softwaru, u nichž spotřebitel porušil pečeť.
Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy je možné pouze u služeb:
týkající se ubytování, dopravy, restauračních služeb nebo volnočasových aktivit, které mají být prováděny ke konkrétnímu datu nebo během určitého období;
jehož dodání začalo s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty na rozmyšlenou;
týkající se sázení a loterií.

Protože se ve všech případech jedná o výrobky, které jsou vyráběny na zakázku podle specifikací zákazníka, zákazník nemůže uplatnit právo na vrácení zboží vrácením produktů do 14 dnů.

Kontakt

Kontaktujte nás, abyste se seznámili s odborníky Lamlengrossier, rádi vám pomůžeme dále!
Kontaktujte nás