background-header

Peruuttamisoikeus

Koska kaikissa tapauksissa kyse on tuotteista, jotka on räätälöity asiakkaan eritelmien mukaisesti, asiakas ei voi käyttää peruutusoikeuttaan palauttamalla tuotteet 7 päivän kuluessa.

Tuotteita toimittaessa:
Ostaessaan tuotteita kuluttajalla on mahdollisuus purkaa sopimus perusteluja ilmoittamatta 14 päivän kuluessa.
Tämä harkinta -aika alkaa seuraavana päivänä sen jälkeen, kun kuluttaja tai kuluttajan etukäteen nimeämä ja yrittäjän tiedoksi antama tuote on vastaanottanut tuotteen.
Jäähdytysajan aikana kuluttaja käsittelee tuotetta ja pakkausta huolellisesti.
Hän purkaa tai käyttää tuotetta vain siinä määrin kuin on tarpeen arvioidakseen, haluaako hän pitää tuotteen.
Jos hän käyttää peruuttamisoikeuttaan, hän palauttaa yrittäjälle tuotteen mukana toimitetuilla lisävarusteilla ja - jos kohtuudella mahdollista - alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessa yrittäjän antamien kohtuullisten ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.

Palveluja tarjottaessa:
Palveluja tarjotessaan kuluttajalla on mahdollisuus purkaa sopimus ilman perusteluja vähintään neljäntoista päivän aikana sopimuksen solmimispäivästä alkaen.
Käyttäessään peruuttamisoikeuttaan kuluttaja noudattaa yrittäjän tarjouksen yhteydessä ja/tai viimeistään toimituksen yhteydessä antamia kohtuullisia ja selkeitä ohjeita.

KUSTANNUKSET, JOTKA peruuttavat

Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, palautuskustannukset ovat enintään hänen tilillään.
Jos kuluttaja on maksanut summan, yrittäjä palauttaa tämän summan mahdollisimman pian, mutta viimeistään 30 päivän kuluttua palautuksesta tai peruuttamisesta.

PERUUTTAMISOIKEUS

Yrittäjä voi sulkea kuluttajan peruuttamisoikeuden siltä osin kuin 2 ja 3 kohdassa määrätään.
Peruuttamisoikeuden poissulkeminen koskee vain, jos yrittäjä on ilmoittanut tämän selvästi tarjouksessaan, ainakin sopimuksen tekemistä varten.
Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista vain seuraaville tuotteille:
jotka yrittäjä on vahvistanut kuluttajan eritelmien mukaisesti;
jotka ovat luonteeltaan selvästi henkilökohtaisia;
joita luonteensa vuoksi ei voida palauttaa;
joka voi pilaantua tai vanhentua nopeasti;
joiden hinta vaihtelee rahoitusmarkkinoilla, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa;
löysät sanoma- ja aikakauslehdet;
ääni- ja videotallenteille ja tietokoneohjelmistoille, joiden kuluttaja on rikkonut sinetin.
Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista vain seuraavissa palveluissa:
jotka liittyvät majoitukseen, kuljetukseen, ravintolaliiketoimintaan tai vapaa -ajan toimintaan, joka suoritetaan tiettynä päivänä tai tiettynä ajanjaksona;
jonka toimitus on aloitettu kuluttajan nimenomaisella suostumuksella ennen jäähdytysajan päättymistä;
vedonlyöntiin ja arpajaisiin.

Koska kaikissa tapauksissa kyse on tuotteista, jotka on räätälöity asiakkaan eritelmien mukaisesti, asiakas ei voi käyttää peruutusoikeuttaan palauttamalla tuotteet 14 päivän kuluessa.

Ottaa yhteyttä

Ota meihin yhteyttä tutustuaksesi Lampingrossier -asiantuntijoihin, autamme mielellämme sinua edelleen!
Ota meihin yhteyttä